Najczęściej zadawane pytania

Nasze usługi modyfikacyjne są bezpieczne ponieważ nie obejmują modyfikacji mechanicznych, a przez to nie mają wpływu na zwiększenie poziomu hałasu generowanego przez pojazd czy też obniżenie jego bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Nie występuje także problem braku uzyskania homologacji pojazdu. Nasze modyfikacje koncentrują się nie tylko na aspektach ekonomicznych, lecz w równie znaczącym stopniu na kwestiach ekologicznych. Podczas realizacji nie wyłączamy żadnego komponentu układu emisji spalin, ani żadnego podzespołu odpowiedzialnego za utrzymanie norm emisji spalin. Ponadto, nasze rozwiązania bazują na pomiarach emisji spalin i efektywności paliwowej w testowanych przez nas pojazdach. Celem jest osiągnięcie najwyższego możliwego stopnia efektywności zużywanego w procesie spalania paliwa, przy jednoczesnym emitowaniu z wydechu substancji gazowych zbliżonych do pary wodnej.

Nasze usługi opierają się wyłącznie na zastosowaniu legalnego oprogramowania oraz narzędzi posiadających licencję przypisaną wyłącznie do naszej firmy. To podejście dostarcza nam pewność, że wszelkie modyfikacje oprogramowania pojazdu są realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, eliminując równocześnie ryzyko wystąpienia awarii pojazdu.

W przeprowadzanych przez nas modyfikacjach wydobywamy rezerwy mocy silnika, sięgając po zasoby, które producent pojazdu pozostawił w celu zachowania lepszej trwałości silnika. Bez ingerencji w strukturę mechaniczną jednostki napędowej, możliwe jest zauważalne poprawienie parametrów jego pracy. Wzmacnianie jednostki nawet o 10% potrafi istotnie zmienić charakterystykę silnika, co przekłada się na zwiększoną dynamikę pojazdu oraz elastyczność silnika. Ten efekt często prowadzi do zmniejszenia awaryjności silnika oraz potencjalnie do wydłużenia jego żywotności.
Warto podkreślić, że dedykowane modyfikacje oprogramowania są stosowane również przez samych producentów samochodów. Dlatego też w ofercie nowych pojazdów często spotyka się ten sam silnik o zróżnicowanych parametrach mocy.

Nasze rozwiązania charakteryzują się brakiem negatywnego wpływu na bezpieczeństwo pracy silnika oraz innych komponentów napędowych. Dodatkowo są one niewidoczne i niewykrywalne dla narzędzi używanych przez autoryzowane serwisy producentów, co zostało potwierdzone przez naszych klientów po wizytach w serwisach producenta.
Ostateczna decyzja dotycząca przystąpienia do modyfikacji należy oczywiście do klienta. Niemniej jednak, ze strony naszej firmy możemy zagwarantować, że nasi klienci nie napotkali dotychczas na problemy z utrzymaniem gwarancji po skorzystaniu z naszych usług.

W takim przypadku zalecamy skonsultowanie się z nami w celu uzyskania informacji dotyczących możliwości ponownego zainstalowania modyfikacji oprogramowania.
Zazwyczaj, gdy taka sytuacja występuje w trakcie 6-miesięcznego okresu gwarancyjnego na usługę, klient posiada możliwość skorzystania z jednorazowego, bezpłatnego procesu ponownego wgrania wcześniej posiadanej modyfikacji na pojeździe.
Warto podkreślić, że wszystkie przeprowadzane przez nas modyfikacje są archiwizowane, zabezpieczane i przechowywane na naszym dedykowanym serwerze.

W takiej sytuacji zalecamy skorzystanie z diagnostyki pojazdu w celu identyfikacji potencjalnych błędów lub awarii w zakresie elektryczno-mechanicznych komponentów pojazdu. Problemy z czujnikami lub innymi podzespołami mogą znacząco wpływać na efektywność przeprowadzonej modyfikacji. Dodatkowo, zalecamy dokładne sprawdzenie, czy pojazd utrzymuje odpowiedni stan techniczny, eliminując tym samym możliwość występowania wadliwych elementów lub usterek, które mogą negatywnie wpłynąć na skuteczność wprowadzonych zmian.
W kontekście osiągania wiarygodnych wyników, kluczowe jest zweryfikowanie, czy warunki testów przed i po modyfikacji są porównywalne. Warto również upewnić się, że wyniki zostały precyzyjnie zmierzone, eliminując potencjalne błędy podczas ich interpretacji.
W przypadku, gdy po przeprowadzeniu wszystkich powyższych działań nie zostanie zidentyfikowany żaden błąd ani usterka techniczna, a pomiary są przeprowadzane w identycznych warunkach, jak przed dokonaniem modyfikacji, zaleca się skontaktowanie się z naszym działem handlowym w celu skonsultowania się i ewentualnego podjęcia działań korekcyjnych wobec przeprowadzonej modyfikacji.

Zmodyfikowane przez nas oprogramowanie przewiduje wzrost mocy w zakresie od 10% do ponad 15%, natomiast momentu obrotowego w przedziale od około 8% do 15%, uwzględniając zróżnicowanie charakterystyk silników. Te prognozy dotyczą konkretnych efektów modyfikacji, które mogą zostać osiągnięte w zależności od parametrów początkowych pojazdu i zakresu przeprowadzanej modyfikacji.
Po zwiększeniu mocy silnika i momentu obrotowego pojazdu, prognozowany wpływ na spadek zużycia paliwa może być uzależniony od szeregu czynników, takich jak charakterystyka trasy, warunki jazdy oraz obciążenie pojazdu.
W celu uzyskania precyzyjnej oceny wpływu przeprowadzonej modyfikacji na zużycie paliwa, zaleca się przeprowadzenie dokładnych pomiarów, uwzględniających różnorodne scenariusze eksploatacji pojazdu.
W kontekście wymienionych czynników, nasza modyfikacja oprogramowania pozwala na obniżenie zużycia paliwa o około 1,5 litra na 100 kilometrów. Te wyniki są prognozowane i mogą różnić się w zależności od warunków eksploatacyjnych i parametrów konkretnej ciężarówki.

Modyfikacja oprogramowania silnika nie powinna ulec uszkodzeniu ani przestać działać w sposób niekontrolowany. Są jednak czynniki, które wpływają na jej skuteczność i funkcjonowanie, co może wiązać się ze wzrostem spalania paliwa czy zwiększonym zużyciem AdBlue.
Potencjalne przyczyny takiego zjawiska to:

  1. Aktualizacje oprogramowania pojazdu
    Podczas wizyty w serwisie modyfikacja może zostać zastąpiona najnowszymi aktualizacjami producenta. W takim przypadku modyfikacja przestaje działać.
  2. Warunki eksploatacji
    Zróżnicowane warunki eksploatacji, takie jak trasy, obciążenie i styl jazdy, mają wpływ na efektywność modyfikacji. Gwałtowne wzrosty spalania paliwa lub zużycia Adblue wymagają dokładnej analizy pod kątem tych zmiennych, jak również uwzględnienia potencjalnych czynników wpływających, takich jak zmiany w obsadzie kierowcy pojazdu czy warunki atmosferyczne, takie jak jesień i zima.
  3. Uszkodzenie komponentów
    Przy każdej istotnej zmianie w uzyskiwanych wynikach eksploatacji pojazdu, zalecamy przeprowadzenie kompleksowej diagnostyki pojazdu. Celem tego procesu jest identyfikacja ewentualnych czynników, związanych ze złym stanem technicznym pojazdu, które mogą zakłócać prawidłowe funkcjonowanie wykonanych modyfikacji. Do najczęstszych przyczyn należą intensywna lub nieprawidłowa eksploatacja pojazdu oraz zużycie poszczególnych podzespołów.