Často kladené dotazy

Naše služby úprav jsou bezpečné, protože nezahrnují mechanické úpravy, a proto nemají za následek zvýšení hlučnosti vozidla nebo snížení jeho bezpečnosti na silnici. Neexistuje ani problém, že by vozidlo nebylo homologováno. Naše úpravy se zaměřují nejen na ekonomické aspekty, ale stejně významně i na otázky životního prostředí. Při realizaci nevyřazujeme z provozu žádnou součást emisního systému ani žádný komponent odpovědný za dodržování emisních norem. Naše řešení navíc vycházejí z měření emisí výfukových plynů a spotřeby paliva u testovaných vozidel. Cílem je dosáhnout co nejvyššího stupně účinnosti paliva spotřebovávaného při spalovacím procesu, přičemž z výfuku se uvolňují plynné látky podobné parám.

Naše služby jsou založeny výhradně na používání legálního softwaru a nástrojů licencovaných výhradně naší společnosti. Tento přístup nám poskytuje jistotu, že veškeré úpravy softwaru vozidla jsou prováděny v souladu s platnou legislativou, a zároveň eliminuje riziko poruchy vozidla.

Při úpravách, které provádíme, využíváme výkonové rezervy motoru a využíváme zdroje, které výrobci vozidla zůstaly, abychom zachovali lepší životnost motoru. Bez zásahu do mechanické struktury pohonné jednotky je možné znatelně zlepšit její výkon. Zvýšení výkonu jednotky až o 10 % může výrazně změnit charakteristiku motoru, což vede ke zvýšení dynamiky vozidla a pružnosti motoru. Tento efekt často vede ke snížení poruchovosti motoru a potenciálně i k prodloužení jeho životnosti.
Stojí za zmínku, že specializované softwarové úpravy používají také samotní výrobci automobilů. Proto je běžné, že se v nabídce nových vozidel objevuje stejný motor s různými výkonovými charakteristikami.

Naše řešení se vyznačují tím, že nemají žádný negativní vliv na provozní bezpečnost motoru a dalších součástí pohonu. Navíc jsou pro nářadí používané autorizovanými servisy výrobců neviditelná a nezjistitelná, jak potvrdili naši zákazníci po návštěvě servisů výrobců.
Konečné rozhodnutí o provedení úpravy je samozřejmě na zákazníkovi. Nicméně z naší strany můžeme garantovat, že se naši zákazníci dosud nesetkali s žádnými problémy se zachováním záruky po využití našich služeb.

V takovém případě doporučujeme, abyste se s námi poradili o tom, jak softwarovou modifikaci znovu nainstalovat.
Obvykle, pokud taková situace nastane během šestiměsíční záruční lhůty na servis, má zákazník možnost využít jednorázový bezplatný proces opětovného nahrání dříve vlastněné modifikace na vozidlo.
Stojí za zmínku, že všechny námi provedené úpravy jsou archivovány, zabezpečeny a uloženy na našem vyhrazeném serveru.

V této situaci doporučujeme použít diagnostiku vozidla k identifikaci případných chyb nebo poruch v elektrických a mechanických součástech vozidla. Problémy se snímači nebo jinými součástmi mohou výrazně ovlivnit účinnost provedené úpravy. Kromě toho doporučujeme důkladnou kontrolu, která zajistí, že vozidlo udržuje odpovídající technický stav, čímž se vyloučí možnost výskytu vadných součástí nebo závad, které by mohly negativně ovlivnit účinnost provedených úprav.
Z hlediska dosažení spolehlivých výsledků je zásadní ověřit, zda jsou zkušební podmínky před a po úpravě srovnatelné. Rovněž je třeba se ujistit, že výsledky byly přesně změřeny, čímž se vyloučí možné chyby při jejich interpretaci.
V případě, že po všech výše uvedených úkonech není zjištěna žádná chyba nebo technická závada a měření je prováděno za stejných podmínek jako před úpravou, je vhodné kontaktovat naše obchodní oddělení za účelem konzultace a případného nápravného opatření proti provedené úpravě.

Náš upravený software předpovídá zvýšení výkonu v rozmezí od 10 % do více než 15 % a točivého momentu v rozmezí přibližně od 8 % do 15 % s ohledem na rozdíly v charakteristikách motoru. Tyto předpovědi se týkají konkrétních účinků úpravy, kterých lze dosáhnout v závislosti na výchozích parametrech vozidla a rozsahu provedené úpravy.
Po zvýšení výkonu a točivého momentu motoru vozidla může předpokládaný dopad na snížení spotřeby paliva záviset na řadě faktorů, jako jsou charakteristiky trasy, jízdní podmínky a zatížení vozidla.
Pro získání přesného posouzení dopadu provedené úpravy na spotřebu paliva je vhodné provést přesná měření, která zohlední různé scénáře provozu vozidla.
V kontextu výše uvedených faktorů umožňuje naše softwarová úprava snížit spotřebu paliva přibližně o 1,5 litru na 100 kilometrů. Tyto výsledky jsou prognózou a mohou se lišit v závislosti na provozních podmínkách a parametrech konkrétního nákladního vozidla.

Softwarová úprava motoru by se neměla poškodit nebo přestat nekontrolovatelně fungovat. Existují však faktory, které ovlivňují její účinnost a fungování, což může zahrnovat zvýšení spalování paliva nebo zvýšenou spotřebu AdBlue.
Potenciální příčiny tohoto stavu jsou následující:

  1. Aktualizace softwaru vozidla
    Během servisní prohlídky může být modifikace nahrazena nejnovějšími aktualizacemi výrobce. V takovém případě úprava přestane fungovat.
  2. Provozní podmínky
    Účinnost úpravy ovlivňují různé provozní podmínky, například trasy, zatížení a styl jízdy. Prudké zvýšení spotřeby paliva nebo Adblue vyžaduje pečlivou analýzu z hlediska těchto proměnných, stejně jako zohlednění možných ovlivňujících faktorů, jako jsou změny v jízdní obsluze vozidla nebo povětrnostní podmínky, například podzim a zima.
  3. Poškození součástí
    Vždy, když dojde k výrazné změně výkonu vozidla, doporučujeme provést komplexní diagnostiku vozidla. Cílem tohoto procesu je identifikovat možné faktory, související se špatným technickým stavem vozidla, které mohou narušit správnou funkci provedených úprav. Mezi nejčastější příčiny patří intenzivní nebo nesprávný provoz vozidla a opotřebení jednotlivých komponent.

Kontakt

TechTIR Sp. z o.o.
43-200 Pszczyna
ul. Bielska 44

Sledujte nás

Ekologie, ekonomika, moc!

S námi budete EcoPower!