Umowa patronacka z PZS1

W dniu 4 marca 2024 firmy Techtir i Tech-line podpisały umowę trójstronną z powiatem Pszczyńskim oraz Powiatowym Zespołem Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Pszczynie. Przedmiotem umowy jest wsparcie szkoły w zakresie nowoczesnego kształcenia zawodowego.

Ze strony naszej firmy umowę podpisali Bartosz Woźnikowski oraz Anna Dajka, ze strony powiatu starosta Barbara Bandoła, a przedstawicielem szkoły była dyrektorka Justyna Figołuszka. Celem patronatu jest przede wszystkim wyposażenie uczniów w umiejętności praktyczne. Nasza firma ma doświadczenie współpracy z wieloma przedsiębiorstwami oraz serwisami.

Techtir objął patronatem klasy w zawodach mechanik motocyklowy i technik programista. Zobowiązaliśmy się do:

  • prowadzenia bezpłatnych prelekcji i szkoleń,
  • doposażania klas w materiały i sprzęt dydaktyczny,
  • przyjmowania na praktyki zawodowe,
  • przyznawania nagród najlepszym uczniom.

Tech-line, który zajmuje się naprawą elektroniki precyzyjnej dla samochodów ciężarowych obejmie patronatem klasę w zawodzie technik elektronik. Firma będzie zapraszała uczniów na wizyty studyjne i zapewniała praktyczną naukę zawodu.

Bartosz Woźnikowski prezes Techtir i właściciel Tech-line powiedział: Od strony elektronicznej i programowej byliśmy jedyną polską firmą, która była na Dakarze, przy pojazdach ciężarowych i takich rozwiązaniach. Chciałbym, aby ich było więcej. Chcemy naszą wiedzę przekazywać dalej. Technologia, którą tworzymy jest na wysokim poziomie, chcemy pokazywać tę stronę praktyczną młodym ludziom, aby nasze polskie firmy się rozwijały i posiadały najlepszych specjalistów.

Anna Dajka, dyrektor zarządzający Techtir zwróciła uwagę, że firmie bardzo zależy na wyposażeniu uczniów w praktyczne umiejętności, które będą przydatne na rynku pracy. Wskazuje, że sukces jakim jest uczestnictwo przez pszczyńską firmę w rajdzie Dakar pozwala młodym ludziom na uwierzenie w siebie.

Podobne wpisy